REGISTRÁCIA

Napíšte nám

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa (trvalé bydlisko):
Mesto (trvalé bydlisko):
PSČ (trvalé bydlisko):
Mobil:
E-mail:
Adresa (prechodné bydlisko):
Mesto (prechodné bydlisko):
PSČ (prechodné bydlisko):
Názov školy - zamestnania:

Výška:
Prsia:
Pás:
Boky:
Stav:
Vlasy (farba):
Obuv (veľkosť):

Znalosť cudzích jazykov:

Aktívne
Pasívne

Máte záujem pracovať ako:

Práca ako manekýnka, fotomodelka v iných agentúrach:
Zmluva s inou agentúrou:

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely výkonu podnikateľských činností KALYPSO agency, s.r.o. .
Súčasne vyhlasujem, že som bola oboznámená so skutočnosťami vyplývajúcimi z
§ 10 ods. 1 zákona č 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v prípade, ak sú v tomto
formulári použité osobné údaje inej osoby, mám súhlas tejto osoby na ich použitie pre
KALYPSO agency, s.r.o. .