11. Boboková Romana

Prievidza, 23 rokov

Univerzita Konštatína Filozofa Nitra

Foto Pavol Neruda
Location: Tulip House Hotel Bratislava