2. Farkašová Lucia

Kolačno, 22 rokov

Akadémia policajného zboru Bratislava

Foto Pavol Neruda
Location: Tulip House Hotel Bratislava