6. Hejčíková Patrícia

Horný Hričov, 21 rokov

Žilinská univerzita Žilina

Foto Pavol Neruda
Location: Tulip House Hotel Bratislava