7. Dzúriková Dominika

Banská Bystrica, 18 rokov

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Foto Pavol Neruda
Location: Tulip House Hotel Bratislava