9. Olgyaiová Alena

Liptovský Mikuláš, 20 rokov

Univerzita Komenského Bratislava

Foto Pavol Neruda
Location: Tulip House Hotel Bratislava