Kontakt

Fakturačné údaje:

KALYPSO agency SK, s.r.o.
Stummerova 385/16
955 01 Topoľčany
IČO: 46 483 730
DIČ: 2023447426
IČ DPH: SK2023447426
bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu: 2969630558/0200
IBAN: SK6702000000002969630558
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v OR OS NR, odd.:Sro, vložka č. 30628/N

 

TOP production SK, s.r.o.
Stummerova 6
955 01 Topoľčany
IČO: 50 855 484
DIČ: 2120533261
IČ DPH: neplatca DPH
bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu: 3892412951/0200
IBAN: SK9102000000003892412951
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v OR OS NR, odd.: Sro, vložka č. 43429/N