Kontakt

Fakturačné údaje:

KALYPSO agency SK, s.r.o.
Stummerova 385/16
955 01 Topoľčany
IČO: 46 483 730
DIČ: 2023447426
IČ DPH: SK2023447426
bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu: 2969630558/0200
IBAN: SK6702000000002969630558
SWIFT: SUBASKBX

K - production, s.r.o.
Mieru 34
955 01 Topoľčany
IČO: 46 483 632
DIČ: 2820018817
IČ DPH: SK2820018817
bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu: 2969626153/0200
IBAN: SK8002000000002969626153
SWIFT: SUBASKBX