O súťaži

TVÁR WELLNESS HOTELA PATINCE je súťaž krásy a šarmu, do ktorej sa môžu prihlásiť všetky dievčatá vo veku od 16 do 30 rokov, bez obmedzenia výšky a rodinného stavu.

Tvár Wellness hotela Patince získa víkendový pobyt a LCD televízor. Prvé tri víťazky získajú plavky, hodinky a vecné ceny.

Termíny súťaže:

1. fáza - od 1. augusta do 15. augusta 2014 prihlasovanie do súťaže vyplnením všetkých povinných polí v rámci jednoduchého prihlasovacieho formulára uverejneného na stránke a zaslaním min. 3 fotografií (celá postava, tvár)
2. fáza - 20. augusta 2014 uverejnenie 20 dievčat, ktoré postupujú do semifinále
3. fáza - 30. augusta 2014 semifinále a finále vo Wellness hoteli Patince, semifinále o 11.00 h a finále o 16.00 h.

Podmienky účasti v súťaži:

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky dievčatá vo veku od 16 do 30 rokov. Nie je určená minimálna výška ani rodinný stav.
Fotografie nesmú byť vulgárne, nesmú obsahovať žiadne erotické alebo sexuálne prvky, musia byť vo veľkosti minimálne 300 kB. Fotografie, ktoré nebudú spĺňať túto požiadavku, nebudú zaradené do profilu súťažiacej.

Každá súťažiaca vyjadruje zaslaním fotografie a vyplnením prihlasovacieho formulára súhlas na zverejnenie osobných údajov a fotografií na webovej stránke www.kalypsoagency.sk

Registrovať sa môžete tu